Hírek, események

Óvodánk első alkalommal nevezett be gyermeket a Hebe Kft. által szervezett Böngész versenyre, amely 4 fordulóból állt. Örömmel adjuk hírül, hogy Beréti Barnabás az Oviból-Suliba elnevezésű országos versenyen 7. helyezést ért el.  Intézményünk egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, amelynek koordinátora Schrancz Edit tehetség-szaktanácsadó. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Makk-marci csoport óvónőinek, Nichter Anikónak és Boros Andreának, akik a közös munkát immár második éve segítik.

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza
Címkék:
Bölcsődénk hírei
Óvodánk hírei

Kapcsolat

aranyerdobolcsi@gmail.com

7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3.