Bölcsődénk bemutatkozása

Bölcsődénk csendes, nyugodt családi házas környezetben található a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményének egységeként közös használatú ingatlanban, közös igazgatással önálló szakmaisággal. A bölcsőde autóval, kerékpárral és gyalogosan, babakocsival is könnyedén, biztonságosan megközelíthető a kisgyermekes családok számára. Távol esik minden nagy forgalmú főútvonaltól. Az intézmény területén hatalmas, fákkal szegélyezett park található, mely egészséges, tiszta, esztétikus környezetet biztosít a gyermekeink számára.

5 bölcsődei csoportban összesen 55 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani. Csoportjaink 2 épületben kerültek elhelyezésre. 3 csoportunk az óvoda régi épületrészében, 2 csoportunk és a kiszolgálóhelyiségek az új épületszárnyban kaptak elhelyezést.

2 csoportunk egy egységként az újonnan épített, napjaink igényeinek teljes mértékben megfelelő, korszerű épületszárnyban működik. Csoportszobáink világosak, tágasak. A kisgyermekek számára az itt töltött idő nyugodt, komfortos, kényelmes életet eredményezhet. Csoportszobáinkból teraszajtókon keresztül közelíthető meg a megfelelő arányban betonos és füves részekből álló, lombos fák árnyékolta játszókert. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére a biztonsági előírásoknak és szabványoknak megfelelő baba házak, mászókák és mobil játékok állnak rendelkezésre. Az építkezés során olyan kívülről, a gyermekek számára könnyen megközelíthető kiszolgálóhelyiségek lettek kialakítva, (WC és kézmosó) amelyek nagyban hozzájárulnak a helyes higiéniás szokások könnyebb elsajátításában. Kisgyermeknevelőink tudják, hogy mennyire fontos ebben az életkorban a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás, ezért, ha az udvaron nem is, (rossz idő esetén) a kialakított, fedett teraszon a gyermekek mozgás iránti szükségletei is kielégíthetőek.

3 csoportunk különálló csoportszobákban működik. Minden szoba a gyermekek korának, szakmai elvárásoknak megfelelően van játékokkal és bútorzattal felszerelve, melyek segítik a gyermekek fejlődését, támogatják önállósági törekvéseiket. Ezekből a szobákból sajnos nincs közvetlen udvarkapcsolat. Az épületet megkerülve érkezhetnek a gyermekek a játszóudvarra.

A gyermekekről csoportonként 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1-1 fő bölcsődei dajka gondoskodik, egységes szakmai elvárásoknak megfelelve.

Munkánk szervezése, feladataink végzése során a bölcsődei nevelés-gondozás általános követelményeinek teljesülése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

Kisgyermeknevelőink szeretetteljes légkörben biztosítják a játék örömét, és a kisgyermekek szükségleteinek ellátását. Figyelembe veszik az egyéni bánásmód elvét, az eltérő otthoni szokásokat, a kisgyermekek igényeit és hangulati állapotát.

Életkornak megfelelő játékkészlettel biztosítjuk a tágabb környezet megismerését, az átélt élmények feldolgozását. Segítjük a kisgyermekek egészséges testi, szellemi, lelki és szociális fejlődését, bátorítjuk és támogatjuk az önállósodási törekvéseiket. A vers, mese, mondóka és ének mindennapos tevékenységünk, mellyel a beszédfejlődésüket segítjük. Alkotó játéktevékenységekkel fejlesztjük a kézügyességet és a fantáziát, szabadon rajzolhatnak, színezhetnek, gyurmázhatnak, festhetnek, ragaszthatnak.

A bölcsődei élet vidám, érdekes és sokszínű! Szeretettel várjuk és fogadjuk a régi, a leendő szülőket gyermekeikkel!

 

Dombai-Simon Éva

Dombai-Simon Éva

csoportokban helyettesítő kisgyermeknevelő
Göttlingerné Sipos Regina

Göttlingerné Sipos Regina

csoportokban helyettesítő kisgyermeknevelő

Bölcsődénk hírei

Kapcsolat

aranyerdobolcsi@gmail.com

7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3.