Szivárvány csoport

Vegyes életkorú csoportunkba jelenleg 28 gyermek jár.
A gyermekek napirendjének összeállításában fontos szempontnak tartjuk a helyes életritmus kialakítását, a szokások megalapozását az életkori sajátosságoknak megfelelően. Arra törekszünk, hogy minden kisgyermek derűs, barátságos, elfogadó légkörben nevelkedjen, mely alapvető feltétele harmonikus fejlődésüknek. Célunk a gyermekek erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságainak fejlesztése, megfelelő viselkedés kialakítása, egymás elfogadása, segítése, figyelmesség, társakhoz, csoporthoz, felnőttekhez való alkalmazkodás, együttérzés, toleranciakészség, fegyelmezettség, kitartás, felelősségérzet, feladattudat, szabálytudat, szabályismeret, együttműködési készség, kooperáció, pozitív önértékelés, magabiztosság kialakítása.
Gyermekeink többsége empatikus, odafigyelnek egymásra, szívesen segítik társaikat és a kisebbeket, ami vegyes életkorú csoportunk előnye a kooperatív tanulás lehetősége mellett. A csoportunkban élő hagyományok ápolásával szeretnénk elérni, hogy a közös élmények erősítsék a gyermekekben az összetartozás élményét, érzését, gazdagodjon érzelmi intelligenciájuk.
Az osztatlan csoport különleges sajátosságait igyekszünk felhasználni a közösségen belüli alá-, fölé-, mellérendeltségi viszonyok megértésében, elfogadásában, a konfliktuskezelések, megoldások, kompromisszumkészség alakításában az egymáshoz való alkalmazkodás során.
A nevelés folyamatában a játékot, játékosságot olyan lehetőségnek tekintjük, amelynek tudatos érvényesítése, fejlesztése, tartalmának gazdagítása céljainknak megfelelően eredményezze a gyermekek személyiségének formálását.
 
Petricsné Gősi Edit

Petricsné Gősi Edit

óvodapedagógus
Szabó Ildikó

Szabó Ildikó

pedagógiai asszisztens
Vati Istvánné

Vati Istvánné

dajka

Galéria

Kapcsolat

aranyerdobolcsi@gmail.com

7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3.